Rank Social Digital

รับทํา SEO

ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องปลอดภัย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน SEO มากกว่า 10 ปี
เน้นความยั่งยืนในการติดอันดับ เพื่อความมั่นคง และการเติมโตทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจคุณ

Read more Contact us

ทําไมต้องทํา SEO กับ Google.co.th

ณ ปัจจุบัน มีทั้ง Google และ Facebook ที่เราจะใช้ในการทําการตลาดออนไลน์ โดยทั้ง 2 ช่องทาง นี้มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน

โดย Facebook มีจุดเด่นที่การนําเสนอสินค้าและธุรกิจ ให้กับคนจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเหมาะจะใช้เป็นเครื่องมือในการหาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจคุณ และในปัจจุบันเรียกได้ว่าเกือบทุกคนมีบัญชี Facebook และใช้งานอยู่เป็นประจําทุกวันเท่ากับว่ามีลูกค้าที่รอให้คุณนําเสนอสินค้าและบริการอยู่นั่นเอง

ส่วน Google จะโดดเด่นด้วยการที่เป็นปัจจัยลําดับต้นๆ ในการค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ตอบโจทย์อย่างมากกับธุรกิจของคุณ เนื่องจากเมื่อมีการค้นหา เท่ากับว่ามีความสนใจ มีความต้องการซื้ออย่างชัดเจนคุณเพียงแค่ต้องชิงตําแหน่งการแสดงข้อมูลธุรกิจคุณ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน(อันดับต้นๆ) ใน Google เท่านี้ก็สามารถดึงดูดให้ลูกค้าของคุณเข้ามาชมเว็บไซต์หรือติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้ว

ด้วยคุณสมบัติที่ต่างกันทําให้ Google ยังเป็นพระเอกอยู่

ด้วยประสบการณ์ของมืออาชีพ

ให้เราช่วยดูแลธุรกิจคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call us