ความเร็วของเว็บไซต์ยิ่งเร็วยิ่งดี

เราควรจะเช็คความเร็วของเว็บไซต์กับเครื่องมือของ Google ที่เรียกว่า Google PageSpeed Insights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

แนะนำให้มีความเร็วมากกว่า 90
ยิ่งเว็บไซต์ของเรามีการเปิดเว็บได้เร็วมาก ย่อมส่งผลดีต่อการทำ SEO ให้ขึ้นอันดับได้ดียิ่งขึ้น