ความเร็วของเว็บไซต์ยิ่งเร็วยิ่งดี

เราควรจะเช็คความเร็วของเว็บไซต์กับเครื่องมือของ Google ที่เรียกว่า Google PageSpeed Insights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

แนะนำให้มีความเร็วมากกว่า 90
ยิ่งเว็บไซต์ของเรามีการเปิดเว็บได้เร็วมาก ย่อมส่งผลดีต่อการทำ SEO ให้ขึ้นอันดับได้ดียิ่งขึ้น

ความสำคัญของคีย์เวิร์ดใน URL

วันนี้ขอพูดถึงความสำคัญของ keyword ใน URL จากรูปตัวอย่างที่ให้ดู จะเห็นได้ว่า อันดับ 1 และ อันดับ 2 วางโครงสร้างของเว็บให้มี keyword ใน URL ซึ่งเป็นการเพิ่มคะแนนทางด้าน onpage ขึ้นมา เป็น 1 ในปัจจัยที่ทำให้ติดอันดับขึ้นมาได้

หากตอนนี้เว็บของเราใช้หน้าย่อยในการทำอันดับขึ้นมา ลองตรวจสอบดูว่าเรามี keyword ใน URL หรือยัง

การทำ SEO นั้น Google ยังให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ keyword ใน Domain กับ keyword ใน URL หากเราปรับเว็บไซต์ได้ตามที่ Google ชอบก็มีโอกาสที่จะติดอันดับขึ้นมาได้ง่าย