ความเร็วของเว็บไซต์
ยิ่งเร็วยิ่งดี

เราควรจะเช็คความเร็วของเว็บไซต์กับเครื่องมือของ Google ที่เรียกว่า Google PageSpeed Insights

https://pagespeed.web.dev/

แนะนำให้มีความเร็วมากกว่า 90

ยิ่งเว็บไซต์ของเรามีการเปิดเว็บได้เร็วมาก ย่อมส่งผลดีต่อการทำ SEO ให้ขึ้นอันดับได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ของมืออาชีพ

ให้เราช่วยดูแลธุรกิจคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call us