ความสำคัญของคีย์เวิร์ด
ใน URL

วันนี้ขอพูดถึงความสำคัญของ keyword ใน URL จากรูปตัวอย่างที่ให้ดู จะเห็นได้ว่า อันดับ 1 และ อันดับ 2 วางโครงสร้างของเว็บให้มี keyword ใน URL ซึ่งเป็นการเพิ่มคะแนนทางด้าน onpage ขึ้นมา เป็น 1 ในปัจจัยที่ทำให้ติดอันดับขึ้นมาได้

หากตอนนี้เว็บของเราใช้หน้าย่อยในการทำอันดับขึ้นมา ลองตรวจสอบดูว่าเรามี keyword ใน URL หรือยัง

การทำ SEO นั้น Google ยังให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ keyword ใน Domain กับ keyword ใน URL หากเราปรับเว็บไซต์ได้ตามที่ Google ชอบก็มีโอกาสที่จะติดอันดับขึ้นมาได้ง่าย

ด้วยประสบการณ์ของมืออาชีพ

ให้เราช่วยดูแลธุรกิจคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call us